Contoh Soalan Sejarah Kertas 3

Generasi 1996 merupakan generasi pertama yang menerima peperiksaan Sejarah Kertas 3.
Paling penting WAJIB LULUS!

Jadi kepada rakan-rakan yang masih tak tahu atau memang sengaja malas ambil tahu di bawah ini ada contoh soalan beserta skema jawapannya.

Contoh Soalan:

TAJUK: 7.2 – TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA
TEMA/TAJUK: 7.2 Bab 3 Tingkatan 4
Soalan:
Huraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan negara kita pada hari ini.

Peringatan;
Calon hendakalah menjawab berdaraskan kerangka jawapan di bawah.
Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh
Pengenalan

Memahami cara-cara kedatangan pengaruh agama Hindu –Buddha dalam Kerajaan Awal
1. Pengenalan

Jelaskan cara-cara kedatangan pengaruh Agama Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara
5
Markah
Isi dan Huraian
Memahami aspek-aspek yang menerima pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara
2. Aspek-aspek yang menerima pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara.

Terangkan aspek-aspek yang menerima pengaruh Hindu-Buddha di Asia Tenggara

i Sistem pemerintahan (20M)
ii Bahasa (10M)30 MarkahMenganalisis pengaruh Hindu-Buddha dalam binaan Candi Angkor Wat dan Borobudur


3. pengaruh Hindu-Buddha dalam binaan Candi Angkor Wat dan Borobudur

Sejauh manakah binaan Angkor Wat dan Borobudur melambangkan pengaruh Hindu-Buddha
15
Markah
Mengaplikasikan penerimaan pengaruh luar demi kemajuan negara.4. Penerimaan pengaruh luar demi kemajuan negara.

Bagaimanakah kemasukan ilmu dan teknologi dari luar dapat menjana kemajuan negara.


15
Markah
Menilai kejayaan negara hasil sifat keterbukaan terhadap pengaruh luar.
5. Kejayaan negara hasil sifat keterbukaan terhadap pengaruh luar.

Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara hasil daripada sifat keterbukaan terhadap pengaruh luar.

10
Markah

Mencipta/Menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju6. Pengaruh luar telah membentuk kepelbagaian unsur budaya di negara kita dari dahulu sehingga sekarang.

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah generasi hari ini dapat mempertahankan warisan bangsa dalam aspek kesenian dan kebudayaan.


10
Markah
Menghayati nilai-nilai murni/ iktibar/patriotisme yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat Malaysia

7. Penerapan nilai-nilai murni/ iktibar/patriotism yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat Malaysia

Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat Malaysia


10
Markah

Kesimpulan
Merumus secara keseluruhan isi yang telah di bincangkan

8. Rumusan

 • Pengetahuan yang diperoleh
 • Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
 • Harapan untuk masa depan masyarakat Malaysia yang lebih cemerlang


5
Markah


Jawapan!

Peraturan pemarkahan Tingkatan 4 -Bab 3

Cadangan Soalan Kertas 1249/3

Soalan:
Huraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan negara kita pada hari ini.
Soalan
Isi dan Huraian
Markah
1
Pengenalan

Jelaskan cara-cara kedatangan pengaruh Agama Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara

F1-Golongan Ksyatria atau tentera
F2-Golongan penakluk dari India
F3-Golongan pedagang atau Vaisya
F4- Golongan Brahmin atau pendeta
F5-Pengambilan aspek-aspek kebudayaan India yang menarik
F6-Disesuaikan dengan budaya tempatan
5
2
Aspek-aspek yang menerima pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara.

Terangkan aspek-aspek yang menerima pengaruh Hindu-Buddha di Asia Tenggara

i Sistem pemerintahan (20M)
F1-kerajaan awal di Asia Tenggara mengamalkan system pemerintahan yang di ketuai oleh seorang ketua/gelaran Raja digunakan .
F2-sistem pemerintahan beraja kerajaan awal di pengaruhi oleh agama Hindu-Buddha.
F3-raja menjadi ketua kerajaan/kuasa mutlak
F4-raja dibantu oleh kerabat diraja
F5-pembesar
F6-ahli agama
F7-golongan Brahmin
F8-raja mempunyai kuasa dalam aspek pentadbiran/ hubungan luar/ketenteraan/ khazaman harta.
F9-raja berkuasa membuat undang-undang untuk mengukuhkan kedudukannya.
F10-rakyat tidak berhak mempertikaikan setiap undang-undang dan perlu mematuhi undang-undang tersebut.
F11-raja dikehendaki menjalankan pemerintahan yang adil untuk rakyatnya.
F12-rakyat takut untuk menderhaka walaupun raja tidak berlaku adil
F13-rakyat percaya raja adalah bayangan tuhan mengikut konsep dewa raja
F14-raja dikatakan mempunyai kuasa kesaktian yang menyebabkan lahirnya unsur mitos /lagenda tentang asal usul raja.
F15-pelbagai adat istiadat telah diwujudkan
F16-adat istiadat dijalankan oleh golongan brahmin
F17-membezakan kedudukan raja daripada golongan yang diperintah
F18-raja di Asia Tenggara bercita-cita untuk menjadi raja yang terulung
F19-raja mendirikan kompleks kota
F20-konsep alam semester atau orde kosmos
F21-mengikut konsep orde kosmos negara di anggap sebagai suatu alam semester/raja dan ibu kota di anggap pusat alam/pemerintahan.
F22-raja bertanggungjawap mengatur kesejahteraan negara dan rakyat/selaras dengan darma

ii Bahasa (10M)
F1-Bahasa Sanskrit adalah bahasa sarjana/terdapat pada buku-buku agama/batu bersurat
F2-digunakan untuk mencatat keagungan kerajaan
F3-salasilah raja /batu bersurat kerajan kutei di Kalimantan
F4-sebahagian besar inskripsi di Palembang adalah ditulis dalam bahasa melayu kuno berkaitan dengan pemerintahan.
F5-dipahat pada batu yang memerlukan kemahiran yang tinggi/disamping kemampuan menguasai bahasa Sanskrit.
F6-telah di buktikan penduduknya mempunyai kemahiran yang tinggi dalam seni memahat tulisan pada batu agar ia tidak pecah dan dapat di baca.
F7-bahasa Sanskrit menambahkan perkembagan kesusateraan di Asia Tenggara melalui epic Ramayana/Mahabrata/Puranas
F8-ia menyumbangkan kepada unsur mitos yang terdapat dalam kesusateraan klasik Asia Tenggara.
F9-Bahasa Sanskrit telah digunakan bagi tujuan arahan dan pemberitahuan ditujukan kepada rakyat.
F10-merupakan bahasa keagamaan seperti yang terdapat dalam kitab-kitab berkaitan keagamaan
F11-pengaruh epik ini dapat dikesan dalam kesusateraan jawa kuno iaitu dalam bentuk puisi /prosa
F12-cerita-cerita lisan dan teater seperti Wayang kulit banyak di pengaruhi oleh cerita yang terdapat dalam epik Ramayana / mahabrata.


30
Markah


3


pengaruh Hindu-Buddha dalam binaan Candi Angkor Wat dan Borobudur

Sejauh manakah binaan Angkor Wat dan Borobudur melambangkan pengaruh Hindu-Buddha

Angkor Wat
F1-dibina untuk agama hindu
F2-dibina ke utara Siem Reap dan melambangkan orde kosmos
F3- mempunyai tempat pemujaan dibahagian tengah
F4-binaan teres bertingkat empat / setiap sudut mempunyai menara
F5-bahagian luar terdapat tembok batu laterit dan batu pasir
F6-tembok mempunyai ukiran yang menggambarkan epik Ramayana dan mahabratha.
F7-merupakan monument keagamaan terbesar di dunia.
F8- melambangkan ketinggian nilai seni dan kepakaran pengukirnya.
F9-pintu besar Angkor wat mengarah ke barat di kaitkan dengan tuhan Vishnu
F10-dianggap sebagai Candi dan juga kubur

Candi Borobudur
F11-dibina pada zaman kerajaan sailendra di jawa
F12-mewakili agama Buddha Mahayana
F13- terbahagi kepada 3 tingkat
F14-setiap tingkat mewakili 1 tahap kehidupan yang diwakili oleh patung dan stupa
F15-pada tingkat pertama terdapat ukiran cerita kehidupan Gautama Buddha.
F16- tiga tingkat itu melambangkan tiga tahap kehidupan iaitu Sila,Samadhi dan Panna seperti ajaran Buddha.
F17-nama candi ini berasal daripada nama Bsumisambarabhudana
F18-nama ini bermaksud “Gunung timbunan kebaikan di atas sepuluh peringkat Bodhisattva”
F19-candi terdiri daripada 9 tingkat dengan pagar langkah relief lukisan Buddha.
F20-bahagian atas di anggap tertinggi dan lambang pencapaian nirwana.
F21-Panna –aspek kebijaksanaan
F22-Samadhi-aspek penumpuan
F23-Sila- aspek moral


15
Markah4
Kemasukan ilmu dan teknologi dari negara luar dapat memajukan negara

F1   Melahirkan insan yang kreatif
F2   Melahirkan insan yang berdaya saing
F3   Melahirkan insan yang inovatif
F4   Melahirkan insan yang berfikiran terbuka
F5   Meningkatkan pemikiran
F6   Meningkatkan kemahiran
F7   Menambah ilmu yang sedia ada
F8   Meneroka bidang baru
F9   Mempunyai kebolehan menjangka perubahan baru
F10  Penciptaan dan penemuan baru/ pertanian / perindustrian /
        Pembuatan
F11  Bangunan Menara Berkembar Petronas
F12  Kelahiran kereta nasional
F13  Kemajuan system pengangkutan sepert LRT
F14  Melahirkan ahli sukan cemerlang cth : Datu Lee Chong Wei
F15 Melahirkan angkasawan Negara yang pertama
(Mana-mana jawapan yang munasabah)

15
Markah
5
Kejayaan yang dicapai oleh negara hasil daripada sifat keterbukaan pengaruh luar.
F1  Pertukaran teknologi
F2  Peningkatan ilmu
F3  Kelahiran Negara demokrasi
F4  Kepelbagaian senibina
F5  Kepelbagaaian budaya
F6  Memperkayakan bahasa
F7  Memperkayakan kesusasteraan
F8  Kepelbagaian makanan
F9  Kecemerlangan dalam sukan
F10 Mengendalikan pelbagai bentuk perniagaan ke peringkat antara
       Bangsa
(Mana-mana jawapan yang munasabah)

10
Markah

6

Generasi  hari ini dapat mempertahankan warisan bangsa dalam aspek kesenian dan kebudayaan:
F1  Memelihara bangunan bersejarah
F2  Memulihara bangunan bersejarah
F3  Menjaga bangunan antik
F4  Mempromosi tempat-tempat bersejarah pada pelancong
F5  Mempromosi kebudayaan bangsa
F6  Menyertai pertandingan kebudayaan di peringkat luar Negara
F7  Memperagakan pakaian tradisional kepada pelancong luar
F8  Menaik taraf muzium Negara
F9  Mengadakan program citra warna
F10  Menubuhkan kelab warisan di sekolah
F11  Mewujudkan sudut / galeri / bilik warisan di sekolah
(Mana-mana jawapan yang munasabah)10
Markah
7
Nilai-nilai murni / iktibar yang diperoleh dari sifat keterbukaan masyarakat Malaysia

F1  Kerjasama
F2  Inovatif
F3  Kreatif
F4  Berdaya saing
F5  Positif
F6  Optimis
F7  Berani
F8  Gigih
F9  Yakin diri
F10  bangga sebagai rakyat Malaysia
(Mana-mana jawapan yang munasabah)


10
Markah

8

Iktibar
-           Mempunyai sifat keterbukaan
Pengetahuan yang diperoleh
-           Kepelbagaian budaya masyarakat Malaysia
Harapan
-           Memilih pengaruh luar yang positif
-          Mempertahankan warisan bangsa
-          Mempunyai jati diri5
Markah

Comments

 1. Adakah soalan ini pernah masuk dalam ujian??

  ReplyDelete
  Replies
  1. Soalan SBP Tingkatan 4 keluar Tamadun Indus.
   Soalan ini maaf saya cuma buat latihan di sekolah.

   Delete
 2. soalan untuk kerja rumah terancang saya ..kenapalah baru jumpa sekarang ..hahaha

  ReplyDelete
 3. ada tak koleksi soalan kertas tiga untuk tema 10 dan tema 11 (topik tingkatan 5)

  ReplyDelete
 4. Ada tak bahan utk tema 10 bab 1

  ReplyDelete
 5. sebarang soalan boleh ke laman sesawang berikut: http://amirulhakim1996.blogspot.com/2012/10/contoh-soalan-kertas-3-beserta-jawapan.html :)

  ReplyDelete
 6. hi do you have the full answer for this? :-)

  ReplyDelete
 7. hmm ..link yg awk bg tu nak kne download dulu la .. takde ke yg direct trus soalan + jawapn ?

  ReplyDelete
 8. Harap soalan nie leluar ujian nanti... hehehehehe...

  ReplyDelete
 9. thanks, bnyak yg btol...

  ReplyDelete
 10. Nasib baik jmpa.tq

  ReplyDelete
 11. tak ada soalan kertas tiga bagi bab 3 tingakatan 4 ke?

  ReplyDelete
  Replies
  1. maksud saya soalan lain daripada soalan ini?

   Delete
 12. ada x soalan untuk tema bab 3 ???
  please bagi...

  ReplyDelete
  Replies
  1. bab 3 tingkatan 4....

   Delete
 13. THANXX a lot .. ckgu kami ada suruh cari bahan untuk k3 sej ytuk exam sem 1 nanti .. soaln yg sama ,, bawa tjuk yg sma ,, mudahan ini yang kluar ,, doakn saya lulus dgan cemerlang yha .. once again , thanxx a lot

  ReplyDelete
 14. aq ada soalan:Huraikan aspek pendidikan peningkatan tamadun dan menghubungkaitkan kemajuan pendidikan di negara kita.Ini soalan kertas 3.Boleh awak bagi saya contoh tak?Saya pelajar form 4.

  ReplyDelete
 15. okeyy jg ..ada rujukan ni.

  ReplyDelete
 16. nape xbgi esei penuh ?? sepatah haram sye xphm

  ReplyDelete
 17. Nak jawab kertas 3 takpayah buat perenggan ke?

  ReplyDelete
 18. terbaik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 19. saya punya kerja sekolah ada 5 esei . thanks sebab mmbantu salah satu esei saya :)

  ReplyDelete
 20. terima kasih banyak banyak :* !!!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 21. tak ada ke bab 10 tingkatan 4 ...???
  ples help me ..

  ReplyDelete
 22. ada tak skema jawapan utk tema ni..
  terima kasih

  ReplyDelete
 23. emmm .. xde jwapan ek ?

  ReplyDelete

Post a Comment