Folio Pendidikan Agama Islam Tingkatan 4 : Tokoh-tokoh

PENDAHULUAN

Saya _________________________ dengan nombor kad pengenalan ___________________dari kelas ___________________ menjalankan sebuah kajian untuk kerja kursus Pendidikan Agama Islam yang bertajuk Tokoh-tokoh Islam. Kajian ini telah diberikan oleh guru Pendidikan Agama Islam saya, _________________________. Kajian ini juga dilakukan berdasarkan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah supaya tidak lari daripada tuntutan kajian yang asal. Tempoh masa yang diberikan adalah selama 2 minggu.

PENGHARGAAN
Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh,
Saya ____________________ dari kelas __________ bersyukur ke hadrat Ilahi akhirnya dengan berkat dan nikmat-Nya saya dapat menyiapkan folio yang ditugaskan oleh guru Pendidikan Agama Islam saya, ________________________.

Di samping itu, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru Pendidikan Agama Islam saya, _______________________ kerana telah memberi tunjuk ajar untuk menyiapkan folio ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya, Encik __________________ serta Puan ____________________ kerana telah membantu saya dari segi kewangan serta sokongan mental dan fizikal .

Akhir sekali, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan saya dari kelas ___________ kerana telah menolong dan menyokong saya sepanjang menyiapkan folio ini.

Semoga Allah s.w.t membalas jasa baik anda semua.

KAEDAH KAJIAN 

Internet
Saya telah menggunakan kaedah melayari laman sesawang untuk mencari dapatan kajian. Kaedah ini ternyata berkesan kerana ianya mudah untuk didapati dan disalin semula.
Buku Teks
Saya telah menggunakan buku teks Pendidikan Agama Islam Tingkatan 4 sebagai bahan rujukan. Kaedah ini dilakukan bertujuan supaya segala isi kandungan tokoh tidak lari daripada yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

OBJEKTIF KAJIAN
Menghuraikan riwayat hidup tokoh semenjak kelahirannya sehingga kematian.
Menjelaskan sifat-sifat peribadi, ketokohan dan pendirian tokoh.

Menyatakan pendidikan tokoh-tokoh yang dikaji.
Menyatakan sumbangan tokoh dalam pemikiran,mazhab dan penulisan.

Imam Abu Hanifah Rahimahullah

RIWAYAT HIDUP
i. Imam Abu Hanifah atau nama sebenarnya Nukman bin Tsabit bin Zhuthi. Berliau berketurunan Parsi.
ii. Lahir pada tahun 80H/699M di Kufah, Iraq, sebuah bandar yang sudah sememangnya terkenal sebagai pusat ilmu Islam pada ketika itu. Ianya diasaskan oleh ‘Abdullah ibn Mas‘ud radhiallahu ‘anh (32H/652M), seorang sahabat zaman Rasulullah shallahu‘alaihi wasallam. Ayahnya seorang pedagang besar, sempat hidup bersama ‘Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anh. Imam Abu Hanifah sekali-sekala ikut serta dalam urusniaga ayahnya akan tetapi minatnya yang lebih besar ialah ke arah membaca dan menghafal Al-Quran.
iii. Beliau sentiasa membawa tintanya ke mana saja beliau pergi untuk mencatat ilmu pengetahuan yang dicari;
iv. Bidang ilmu yang paling diminatinya ialah ilmu hadith dan fiqh. Beliau banyak meluangkan masa dan tenaga untuk mendalaminya.
v. Beliau mempunyai seorang anak bernama Hanifah
vi. Hanifah juga bermaksud cenderung kepada agama
vii. Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada Tahun 150 Hijtah bersamaan dengan 767Masihi di dalam penjara ketika berusia 70 Tahun dan kebumikan di Baghdad.
viii. Apabila guru kesayanganya Hammad meninggal dunia di Basrah pada tahun120H/738M, Imam Abu Hanifah telah diminta untuk mengganti kedudukan Hammad sebagai guru dan sekaligus tokoh agama di Basrah.
ix. Mulai di sinilah Imam Abu Hanifah mengajar dan menjadi tokoh besar terbaru dunia Islam. Orang ramai dari serata pelusuk dunia Islam datang untuk belajar bersamanya.

SIFAT PERIBADI
i. Imam Abu Hanifah Mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi.
ii. Beliau juga suka menghulurkan bantuan tanpa mengira usia, pangkat, dan darjat.
iii. Seorang yang rajin dan bercita- cita tinggi.
iv. Beliau seorang yang bertakwa kepada Allah
v. Mulia, berani dan pintar.
vi. Petah becakap, pendiam, wara’, peramah, tenang, sabar, berpakaian bersih dan kemas.
vii. Hartawan, berilmu, kuat ibadat, dermawan, amanah, zuhud .
viii. Ahli perundangan digelar al Imam al A’zam.

PENDIDIKAN
i. Pendidikan sempurna sehingga peringkat tinggi. Diberikan kemudahan oleh bapanya yang kaya.
ii. Menumpukan minat lebih kepada fiqh dan perundangan Islam.
iii. Berguru dengan ulama sezamannya termasuk para sahabat dan tabiin.

SUMBANGAN
i. Penulisan
Al Fiqhu al Akbar Kitab al FaraidhMasailu al Usulal Jamiu al Kabir, al Jamiu as Shaghir Kitab al Mabsut As Sairu al Kabir, as Sairu as Shaghir.
ii. Pengasas Mazhab
Mazhab Hanafi. Banyak menggunakan qias dalam sumber hokum.
iii. Pemikiran
Kemukakan kaedah penyelesaian masalah terutamanya qias
Melarang bertaqlid kepadanya jika tidak tahu asal pendapatnya
Berijtihad apabila sesuatu hukum tiada dalam al Quran, as Sunnah dan fatwa sahabat melarang umat Islam beramal dengan perkara bidaah.

KETOKOHAN
i. Pintar mengeluarkan hukum
ii. Gunakan akal untuk membuat kesimpulan
iii. Menyelesaikan masalah dengan memberi fatwa
iv. Berdikari dan tidak tamak

Al-Imam Malik Rahimahullah

RIWAYAT HIDUP
i. Imam Malik Rahimahullah atau nama sebenar beliau Malik bin Anas bin Malik Amir Al-Harith
ii. Dilahirkan di Kota Madinah pada 93 Hijrah bersamaan dengan tahun 713 Masihi, iaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik daripada kerajaan Bani Umaiyah.
iii. Beliau berasal dari keturunan Arab yang terhormat dan dimuliakan oleh masyarakat kerana datuknya Amir bin Al- Harith banyak berkorban bersama Nabi Muhammad s.a.w. dalam menegakkan agama Islam.
iv. Kehidupan keluarganya yang susah tidak memadamkan cita-citanya untuk menjadi orang yang berilmu
v. Berkat usahanya yang gigih dan bersungguh-sungguh, akhirnya beliau muncul sebagai seorang ulama hartawan, dermawan, dan berjaya memegang jawatan Mufti Besar diMadinah.
vi. Beliau pernah menjadi guru seawal usia 17 tahun dan dapat mengajar dengan baik walaupun masih muda.
vii. Majlis pengajian beliau dilakukan di Masjid Nabawi. Beliau yang juga dikenali sebagai pengasas Mazhab Maliki telah meninggal dunia pada 10Rabiulawal179 Hijrah bersamaan 798 Masihi ketika berusia 86 tahun dengan meninggalkan tiga orang putera dan seorang puteri.
viii. Mazhab Maliki berkembang di beberapa tempat di dunia seperti Maghribi, Algeria, Libya, Iraq dan Palestin.

SIFAT PERIBADI
i. Hormati ibu bapa, orang dewasa dan guru
ii. Sopan santun, suka menziarahi orang sakit dan mengiringi jenazah ke kubur
iii. Pendiam, hanya bercakap perkara berfaedah sahaja
iv. Berpakaian bersih, kemas dan memakai bauan yang harum
v. Pemurah, dermawan, suka memberi pertolongan
vi. Suka bergaul dengan semua lapisan masyarakat

PENDIDIKAN
i. Hafaz seluruh al Quran sebelum baligh
ii. Pelajari hadis, menjadi tokoh hadis dan ahli hukum terkenal
iii. Dalami ilmu pengajian fiqh dengan mengkaji pendapat ulama berlainan aliran
iv. Tinggal dengan gurunya beberapa tahun mempelajari ilmu agama

KETOKOHAN DAN PENDIRIAN
i. Diiktiraf sebagai ulama ketika 17 tahun
ii. Majlis ilmunya mendapat sambutan menggalakkan
iii. Menentang bidaah dan taqlid dengan pegangan al Quran dan as Sunnah
iv. Sedia mengaku tidak tahu jika tidak yakin dalam berfatwa
v. Menolak jawatan ketua hakim kerana tidak sesuai dengan dirinya

SUMBANGAN
i. Penulisan Kitan al Muwatta’. Sumber rujukan bidang hadis dan fiqh
ii. Pengasas Mazhab Maliki terkenal sebagai mazhab aliran hadis, pegangannya banyak dengan al Quran dan hadis
iii. Murid As-syafie


Al Imam as Syafie Rahimahullah

RIWAYAT HIDUP
i. Muhammad b Idris b Usman al Abbas b Usman Syafi’ b as Saib
ii. Beliau digelar "As-Syafie" sempena nama datuknya, Syafie bin Saib.
iii. Keturunan Quraisy, berhubungan dengan Rasulullah, ibu bapa berasal dari Mekah
iv. Lahir: Ghazah, Palestin, 150H, bapanya sudah meninggal dunia
v. Digelar as Syafie sempena nama moyangnya
vi. Meninggal dunia: 204H, Mesir, 54 tahun Masihi ketika berusia 54 tahun
vii. Imam as-Syafie adalah seorang imam mazhab yang empat, iaitu pengasas "MazhabSyafie".

SIFAT PERIBADI
i. Imam as-Syafie seorang yang berpandangan jauh, berhati mulia dan bercita-cita tinggi.
ii. Beliau berusaha dengan gigih dalam menuntut ilmu pengetahuan.
iii. Beliau bersikap sederhana dalam semua segi, sama ada dalam tingkah laku, berpakaian atau cara makan.
iv. Beliau juga merupakan seorang yang bijak berbicara hinggakan dirinya terlepas daripada hukuman pancung.
v. Beliau sangat menghormati dan memuliakan para guru yang mengajarnya.
vi. Beliau sangat cinta kepada ilmu pengetahuan. Usia remajanya dihabiskan dengan menuntut ilmu pengetahuan yang memberi manfaat.
vii. Imam as-Syafie mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dalam berbagai-bagai bidang.
viii. Imam as-Syafie seorang hartawan yang sangat pemurah. Beliau sentiasa menolong orang yang memerlukan bantuan.

PENDIDIKAN
i. Imam as-Syafie rahimahullah mempunyai ketajaman akal fikiran yang luar biasa sejak kanak-kanak lagi. Ketika berusia sembilan tahun,beliau hafazAl-Quran.
ii. Diwaktu berumur dua belas tahun, beliau telah dapat menghafaz kitab Al-Muattok, karangan Imam Malik dan seterusnya berguru dengan Imam Malik ketika berusia dua puluh tahun.
iii. Imam as-Syafie belajar dan mendalami bahasa dan kesusasteraan Arab sehingga mahir dalam bidang penulisan.
iv. Beliau menghabiskan usia remajanya dengan menghadiri kelas-kelas pengajian agama di Masjidil Haram.
v. Imam as-Syafie bermusafir ke Makkah, Madinah, Yaman, Iraq dan negara-negara lain dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Antara ilmu-ilmu yang dipelajarinya termasuklah ilmu hadis, ilmu fikah dan Al-Quran.
vi. Imam as-Syafie sangat mengutamakan pengetahuan dan disiplin. Beliau membahagikan waktu malamnya kepada tiga bahagian:
i.1/3 malam untuk berehat.
ii.1/3 malam untuk menulis ilmu pengetahuan.
iii.1/3 malam untuk beribadat.
vii. Imam as-Syafie berusaha dengan gigih dalam menuntut ilmu. Akhirnya, beliau muncul sebagai imam besar yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan dapat memberi sumbangan yang tidak ternilai kepada umat Islam.

SUMBANGAN
i. Imam as-Syafie adalah ulama mujtahidin yang berpegang kuat pada Al-Quran, hadith, Ijmak Ulama, Qias dan Masolih Al-Mursalah.
ii. Pendapat Imam as-Syafie diterima oleh sebahagian besar orang-orang Islam kerana segala fatwanya sesuai dengan suasana, masyarakat dan adat resam sesuatu kaum. Antara kitab-kitab karangannya yang termashyur termasuklah bidang dalam usulfikah; kitab yang membicarakan dengan jelas tentang cara mengambil hokum daripada Al-Quran dan hadis.Kitab-kitab tersebut ialah:
a.Abtal Al-Istihsan.
b.Ahkam Al-Quran.
c.Ar-Risalah.
d.Dalam bidang fikah; kitab yang membicarakan hukum-hukum fikah. Kitab
tersebut ialah;
i.Al-MukhtasaAl-Kabir.
ii.Al-Mukhtasar as-Saghir.
iii.Al-Farid.
iv.Al-Umm.
e.Dalam bidang hadis;
beliau telah menyusun sebuah kitab menjelaskan tentang perselisihan hadis- hadis nabi. Kitab-kitab tersebut ialah;
i.Al-Masnad.
ii.Al-Amali.
iii.Ikhtilaf Al-Hadis.
f.Selain itu, beliau juga telah menghasilkan berbagai-bagai jenis kitab dalam bidang ilmu tafsir, akhlak, ilmu falak, ilmu kedoktoran dan lain-lain yang member sumbangan yang besar kepada ahli fikir Islam.
g.Mazhab as-Syafie berkembang dengan pesat di Afrika Utara, Mesir, Indo China, Sri Lanka, Armenia,
Kurdistan dan di Kepulauan Melayu, Indonesia, Singapura dan Malaysia.

Al Imam Ahmad Bin Hanbal Rahiahullah

RIWAYAT HIDUP
iii. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal
iv. Lahir: Baghdad, Iraq, 164H, zaman Khalifah Abbasiah
v. Panggilan: Hanbal untuk menghormati keturunannya
vi. Meninggal dunia: 241H, Baghdad, 77 tahun

SIFAT PERIBADI
i. Suka berpakaian putih bersih dan kemas
ii. Peribadi mulia, rendah diri, pendiam, kuat memelihara maruah dan agama
iii. Suka bergaul dengan faqir miskin, berani dan tegas pendirian membela kebenaran
iv. Bertaqwa, kuat beribadah, khatam al Quran tujuh malam sekali, solat sunat 300 rakaat sehari
v. Zuhud, wara’, pemurah, berhemah tinggi

PENDIDIKAN
i. Membawa dakwat dan kertas ke mana sahaja
ii. Telah hafaz al Quran dan hadis sejak kecil
iii. Pendidikan awal di pusat ilmu Baghdad sehingga menjadi ulama terkemuka
iv. Terpaksa bekerja menampung pengajiannya

SUMBANGAN
i. Hadis
Menyusun hadis dengan tersusun dan rapi dan teliti
ii. Pengasas Mazhab
Digelar ahli Sunnah kerana mengutamakan al Quran dan as Sunnah. Larang bertaqlid dalam agama
iii. Penulisan
Tafsir al Quranal Musnad Kitab an Nasikh wa al MansukhKitab Taati ar RasulKitab al Ilalal Manasik al Kabir al Manasik as Shaghir
iv. Murid al Imam Ahmad al Imam al Bukharial Imam Muslimal Imam Abu Dawud.

Imam Al-Bukhari Rahimahullah

RIWAYAT HIDUP
v. Nama beliau yang sebenarnya ialah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al- Mughirah.
vi. Beliau dilahirkan pada hari Jumaat 13 Syawal tahun 194 Hijrah bersamaan dengan tahun 810 Masihi di Bukhara.
vii. Gelaran “Al- Bukhari” adalah mengambil sempena tempat kelahirannya.
viii. Imam Al- Bukhari terkena penyakit mata dan menjadi buta sewaktu kecilnya. Berkat doa ibu bapanya, akhirnya beliau dapat melihat.
ix. Imam Al- Bukhari adalah seorang ulama yang terkenal dalam ilmu hadis.
x. Beliau mula menghafaz hadis ketika berusia sepuluh tahun dan mengerjakan haji ketika berusia 16.
xi. Berliau berasal dari keturunan orang alim. Bapanya berasal dari keturunan orang alim. Bapanya seorang yang alim, warak, soleh, dan pernah menutut ilmu dengan Imam Malik.

SIFAT PERIBADI
i. Imam Al- Bukhari berusaha dengan bersungguh- sungguh menimba ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
ii. Beliau sangat teliti dan berhati- hati dalam melakukan sesuatu perkara.
iii. Beliau dianugerahkan daya ingatan yang kuat dan telah hafaz Al- Quran sejak kecil dan dapat menulis sebuah kitab ketika berusia 18 tahun .
iv. Beliau sangat menghormati ilmu yang dipelajarinya terutama ilmu hadis

PENDIDIKAN
i. Imam Al- Bukhari mula mempelajari ilmu hadis ketika berusia 11 tahun.
ii. Ketika berusia 16 tahun, beliau mengunjungi Kota Mekah dan Madinah dengan tujuan menutut ilmu. Selama 6 tahun beliau mengikuti pengajian hadis daripada ulama- ulama di sana .
iii. Beliau kemudiannya, mengunjungi Basrah, Mesir, Hijaz, Kufah,dan Baghdad untuk mempelajari dan mengumpul hadis-hadis Nabi.
iv. Berkat kesungguhan, usaha gigih, dan mempunyai daya ingatan yang kuat, Imam Al-Bukhari telah hafaz segala hadis yang diperoleh daripada 1000 orang ahli hadis. Mengikut satu riwayat, beliau telah hafaz 600000 buah hadis beserta sanad-sanadnya.

SUMBANGAN
i. Kitab Sahih Al- Bukhari mempunyai 7 275 buah hadis yang telah ditapis daripada 600 000 buah hadis. Hadis-hadis tersebut disusun mengikut bab- bab fikah, iaitu ibadat, muamalaf, dan jenayah.
ii. Terdapat sebuah kitab lagi yang telah dihasilkan oleh Imam Al-Bukhari iaitu Turkish Al- Kabir, yang terdiri daripada hadis hadis yang tidak terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari.
iii. Selain itu terdapat beberapa kitab hadis seperti Tarikh- Soghir, Tarikh Al- Ausat, Rafsir Al-kabir dan banyak lagi digunakan oleh ulama- ulama hadis yang terkenal seperti Ibnu Hajar, Al- Asqalani, Al- Qasatalani, dan lain lain lagi.

Imam Al-Ghazali Rahimahullah

RIWAYAT HIDUP
i. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i
ii. Imam al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan dengan tahun 1058 Masihi di bandat Thus, Khurasan (Iran). Beliau berkunyah AbuHamid kerana salah seorang anaknya bernama Hamid.
iii. Cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan soleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli fikir, ahli falsafah Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia.
iv. Beliau pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad.
v. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 4 Jamadil Akhir tahun 505 Hijrah bersamaan dengan tahun 1111 Masihi di Thus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya.

SIFAT PERIBADI
i. Imam al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujah. Beliau digelar Hujjatul Islam kerana kemampuannya tersebut.
ii. Imam al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. Beliau juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir dan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan.
iii. Beliau terkenal sebagai ahli falsafah Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropah melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi.
iv. Sejak kecil lagi berliau telah dididik dengan akhlak yang mulia. Hal ini menyebabkan beliau benci kepada sifat riak, megah, sombong, takabur, dan sifat-sifat tercela yang lain.
v. Beliau mempunyai keahlian dalam pelbagai bidang ilmu terutamanya fiqh dan siyasah syariah. Oleh kerana itu, beliau disebut sebagai seorang faqih.

PENDIDIKAN
i. Pada tingkat dasar, beliau mendapat pendidikan secara percuma dari beberapa orang guru kerana kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan beliau menguasai Bahasa Arab dan Parsi dengan fasih.
ii. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, beliau mula mempelajari ilmu usuluddin, ilmu mantiq, usul fiqh, falsafah, dan mempelajari segala pendapat keeempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut.
iii. Selepas itu, beliau melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad ar-Razkani dalam bidang ilmu fiqh, Abu Nasr al-Ismail di Jarajan, dan Imam Harmaim di Naisabur.
iv. Oleh sebab Imam al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu, beliau telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizhamiah (sebuah universiti yang didirikan oleh perdana menteri) di Baghdad pada tahun 484 Hijrah. Kemudian beliau dilantik pula sebagai Naib Kanselor di sana.
v. Beliau telah mengembara ke beberapa tempat seperti Mekkah, Madinah, Mesir dan Jerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuannya yang ada. Dalam pengembaraan, beliau menulis kitab Ihya Ulumuddinang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah.

SUMBANGAN
i. Mendokong fahaman Al-asya'irah
ii. Pelopor golongan sufi .
iii. Menghasilkan karya pelbagai ilmu
iv. Menolak fahaman ahli falsafah dalam ilmu kalam
v. Menjadi tenaga pengajar kanan Amir Nizammiah
vi. Penasihat agung PM Nizam Al-Mulk

RUMUSAN

Melalui kerja kursus Pendidikan Agama Islam ini, saya telah banyak mempelajari tentang tokoh-tokoh Islam sepanjang masa kajian ini dijalankan. Saya ____________________ telah mendapat banyak bantuan daripada pelbagai pihak untuk melaksanakan kerja kursus Pendidikan Agama islam ini.

Selain itu, melalui kajian ini saya lebih mengenali tokoh-tokoh yang saya kaji seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafie, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, dan Imam Al-Ghazali melalui riwayat hidup mereka.
Bukan itu sahaja, saya dapat mengetahui pendidikan tokoh-tokoh Islam yang telah saya kaji dan barulah saya sedar bahawasanya bukan mudah untuk manusia pada zaman dahulu untuk mempelajari sesuatu ilmu.
Di samping itu, saya juga dapat mengetahui sifat peribadi, ketokohan serta pendirian mereka sebagai insan yang menggemari ilmu. Oleh itu, secara tidak langsung saya akan mempraktiskan segala sifat positif mereka.

Akhir sekali, saya juga lebih menghayati sumbangan mereka terhadap dunia Islam daripada dulu hingga kini dan selamanya melalui pemikiran, mazhab dan penulisan.

#Titik peluh sendiri :)#

Comments

 1. Hai , Assalamualaikum :) Terima kasih atas post yang anda telah berikan . Ia sangat sangat membantu saya :) terima kasih sekali lagi :')

  ReplyDelete
  Replies
  1. waalaikummussalam :) sama-sama :)

   Delete
  2. boleh x tlg buatkan folio sains tingkatan empat tetang alkohol

   Delete
  3. maaf tiada folio itu dalam simpanan saya

   Delete
 2. Assalam,thaks la sbb ad maklmat ni....senang skit kje aq,thanks BRO!

  ReplyDelete
 3. Assalamualaikum.. minta izin copy ya ??

  ReplyDelete
 4. Temkiuu ., ianya amat lah membantu saya ! :-)

  ReplyDelete
 5. TRIMAS BANG..

  ReplyDelete
 6. Assalamualaikum. Mohon copy ye?. Jazakallahu khaiyr.!

  ReplyDelete
  Replies
  1. waalaikummussalam, silakan :)

   Delete
  2. Assalamualaikum..p0st ini telah membantu sya untuk menyiapkan assgmnt..TERIMA KASIH..

   Delete
 7. Assalamualaikum. Post ni sangat membantu saya menyiapkan assignment. Mohon copy ya? Syukran :)

  ReplyDelete
 8. terima kasih kepada saudara Amir,post ini amat membantu saya untuk menyiapkan folia..mohon copy ya?..terima kasih =)

  ReplyDelete
 9. terima kasih kepada saudara Amir,post ini amat membantu saya untuk menyiapkan folia..mohon copy ya?..terima kasih =)

  ReplyDelete
 10. assalamualaikum...bang...minx izin copy bleh x....

  ReplyDelete
 11. thanx a lot kerana teks ini lah saya dapat menyiapkan folio saya dengan masa 30 minit sahaja.....thanx bruhhh........

  ReplyDelete
 12. assalamualaikum saudara , minta copy ya , JAZAKALLAH... :D

  ReplyDelete
 13. assalamualaikum, mohon copy sedikit maklumat ?boleh x?

  ReplyDelete
 14. mohon kebenaran dato/datin , tan sri/pn. sri , tuan/puan , encik/cik , abang/kakak , adik utk salin

  ReplyDelete
 15. Assalamualikum..saya mohon untuk copy maklumat sedikit.

  ReplyDelete
 16. asalamualaikom..saya kamal..saya mintak izin untuk menyalin yaa.. =D

  ReplyDelete
 17. mintak izin copy

  ReplyDelete
 18. TERIMA KASIH ; )

  ReplyDelete
 19. naseb baek ade bnde nie...kalo x, mmg susa la nk wat kejew... thanx

  ReplyDelete
 20. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 21. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 22. Thanks yah.. baik na jwak hati sidak nok polah tok.. hehe.. peace!

  ReplyDelete
 23. Nak copy ;) Please

  ReplyDelete
 24. Assalamualaikum,mintak copy ye..tapi tatabahasa kena betulkan sikit.. lepas antara takde kata ganda .....tq

  ReplyDelete
 25. thanks bnyk2 bg mklumat niii,,,

  ReplyDelete
 26. assalamualaikum terima kasih kasi maklumat pentig nie

  ReplyDelete
 27. terima ksih krna menolong kami dlm menyiapkn hw.. sye mnx izin utk share dgn kwn sye ye???

  ReplyDelete
 28. assalam. terima kasih banyak-banyak. last minute pon folio boleh siap. hehe

  ReplyDelete
 29. Trima kasih sebab bagi tiru dan sunber rujukan

  ReplyDelete
 30. minta izin copy ye! tq :)

  ReplyDelete
 31. assalamualaikum . minta izin nak copy beberapa isi yaa :D thanks for doing this . it really helps me to siapkan folio PI :D

  ReplyDelete
 32. mohon copy ya...trima kasih bntu sy siapkn folio sye...

  ReplyDelete
 33. asalam, terima kasih nk mintak copy untuk lengkap kan folio saya...

  ReplyDelete
 34. thank. sbb ni mmbntu siapkn assignmnt ;3

  ReplyDelete
 35. assalamualaikum , izinkan saya copy ya bang .. tq:3

  ReplyDelete
 36. Thanks . . . * CopY * :))

  ReplyDelete
 37. folio ni amat membantu saya :) terima kasih :)

  ReplyDelete
 38. Assalamialaikum,Saya ingin mengucapkan terima kasih yer... Semoga Allah s.w.t membalas jasa baik abang...

  ReplyDelete
 39. As Salam. Mohon share yer. Terima kasih

  ReplyDelete
 40. as salam. blh tlg buatkan mukaddimah dgn penutup utk folio ibadah haji dan umrah tak? sy pening xtahu nk buat mcm mana. please :)

  ReplyDelete
 41. assalamualaikum, terima kasih. sangat membantu :D

  ReplyDelete
 42. terima kasih..boleh tak kalau nak copy..sangat sangat membantu..mmg ade 5 orang tokoh ke?

  ReplyDelete
 43. Assalamualaikum bang , thank you very much atas maklumat di atas . Takde blog ni , tak siap la folio saya . Terima kasih sekali lagi .

  ReplyDelete
 44. Hai , Assalamualaikum :) . Saya Nurul Iffah mohon untuk copy maklumat ini sedikit :) . Terima kasih atas post yang anda telah berikan . Ia sangat sangat membantu saya untuk siapkan folio PI :) . Terima Kasih sekali lagi :')

  ReplyDelete
 45. Assalamualaikum saya mohon untuk copy maklumat tentang imam as-syafie ...terima kasih atas infoyang diberikan :D

  ReplyDelete
 46. mohon copy. terima kasih

  ReplyDelete
 47. Adakah maklumat ini sama dengan maklumat yang terdapat dalam buku teks tingkatan 4

  ReplyDelete
 48. Mhon copy !Thanks !

  ReplyDelete
 49. assalamualaikum...saya mohon copy boleh?

  ReplyDelete
 50. terima kasih bnyk2... maklumat ini sngt membantu ..

  ReplyDelete
 51. Assalamualaikum , saya nak mintak izin pinjam rumusan boleh ?

  ReplyDelete
 52. thanks Amir Khalis , saya nak salin wep ni ok ?
  trimas

  ReplyDelete

Post a Comment