Folio Pendidikan Agama Islam Tingkatan 4 : Tokoh-tokoh

watch_later
PENDAHULUAN

Saya _________________________ dengan nombor kad pengenalan ___________________dari kelas ___________________ menjalankan sebuah kajian untuk kerja kursus Pendidikan Agama Islam yang bertajuk Tokoh-tokoh Islam. Kajian ini telah diberikan oleh guru Pendidikan Agama Islam saya, _________________________. Kajian ini juga dilakukan berdasarkan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah supaya tidak lari daripada tuntutan kajian yang asal. Tempoh masa yang diberikan adalah selama 2 minggu.

PENGHARGAAN
Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh,
Saya ____________________ dari kelas __________ bersyukur ke hadrat Ilahi akhirnya dengan berkat dan nikmat-Nya saya dapat menyiapkan folio yang ditugaskan oleh guru Pendidikan Agama Islam saya, ________________________.

Di samping itu, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru Pendidikan Agama Islam saya, _______________________ kerana telah memberi tunjuk ajar untuk menyiapkan folio ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya, Encik __________________ serta Puan ____________________ kerana telah membantu saya dari segi kewangan serta sokongan mental dan fizikal .

Akhir sekali, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan saya dari kelas ___________ kerana telah menolong dan menyokong saya sepanjang menyiapkan folio ini.

Semoga Allah s.w.t membalas jasa baik anda semua.

KAEDAH KAJIAN 

Internet
Saya telah menggunakan kaedah melayari laman sesawang untuk mencari dapatan kajian. Kaedah ini ternyata berkesan kerana ianya mudah untuk didapati dan disalin semula.
Buku Teks
Saya telah menggunakan buku teks Pendidikan Agama Islam Tingkatan 4 sebagai bahan rujukan. Kaedah ini dilakukan bertujuan supaya segala isi kandungan tokoh tidak lari daripada yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

OBJEKTIF KAJIAN
Menghuraikan riwayat hidup tokoh semenjak kelahirannya sehingga kematian.
Menjelaskan sifat-sifat peribadi, ketokohan dan pendirian tokoh.

Menyatakan pendidikan tokoh-tokoh yang dikaji.
Menyatakan sumbangan tokoh dalam pemikiran,mazhab dan penulisan.

Imam Abu Hanifah Rahimahullah

RIWAYAT HIDUP
i. Imam Abu Hanifah atau nama sebenarnya Nukman bin Tsabit bin Zhuthi. Berliau berketurunan Parsi.
ii. Lahir pada tahun 80H/699M di Kufah, Iraq, sebuah bandar yang sudah sememangnya terkenal sebagai pusat ilmu Islam pada ketika itu. Ianya diasaskan oleh ‘Abdullah ibn Mas‘ud radhiallahu ‘anh (32H/652M), seorang sahabat zaman Rasulullah shallahu‘alaihi wasallam. Ayahnya seorang pedagang besar, sempat hidup bersama ‘Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anh. Imam Abu Hanifah sekali-sekala ikut serta dalam urusniaga ayahnya akan tetapi minatnya yang lebih besar ialah ke arah membaca dan menghafal Al-Quran.
iii. Beliau sentiasa membawa tintanya ke mana saja beliau pergi untuk mencatat ilmu pengetahuan yang dicari;
iv. Bidang ilmu yang paling diminatinya ialah ilmu hadith dan fiqh. Beliau banyak meluangkan masa dan tenaga untuk mendalaminya.
v. Beliau mempunyai seorang anak bernama Hanifah
vi. Hanifah juga bermaksud cenderung kepada agama
vii. Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada Tahun 150 Hijtah bersamaan dengan 767Masihi di dalam penjara ketika berusia 70 Tahun dan kebumikan di Baghdad.
viii. Apabila guru kesayanganya Hammad meninggal dunia di Basrah pada tahun120H/738M, Imam Abu Hanifah telah diminta untuk mengganti kedudukan Hammad sebagai guru dan sekaligus tokoh agama di Basrah.
ix. Mulai di sinilah Imam Abu Hanifah mengajar dan menjadi tokoh besar terbaru dunia Islam. Orang ramai dari serata pelusuk dunia Islam datang untuk belajar bersamanya.

SIFAT PERIBADI
i. Imam Abu Hanifah Mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi.
ii. Beliau juga suka menghulurkan bantuan tanpa mengira usia, pangkat, dan darjat.
iii. Seorang yang rajin dan bercita- cita tinggi.
iv. Beliau seorang yang bertakwa kepada Allah
v. Mulia, berani dan pintar.
vi. Petah becakap, pendiam, wara’, peramah, tenang, sabar, berpakaian bersih dan kemas.
vii. Hartawan, berilmu, kuat ibadat, dermawan, amanah, zuhud .
viii. Ahli perundangan digelar al Imam al A’zam.

PENDIDIKAN
i. Pendidikan sempurna sehingga peringkat tinggi. Diberikan kemudahan oleh bapanya yang kaya.
ii. Menumpukan minat lebih kepada fiqh dan perundangan Islam.
iii. Berguru dengan ulama sezamannya termasuk para sahabat dan tabiin.

SUMBANGAN
i. Penulisan
Al Fiqhu al Akbar Kitab al FaraidhMasailu al Usulal Jamiu al Kabir, al Jamiu as Shaghir Kitab al Mabsut As Sairu al Kabir, as Sairu as Shaghir.
ii. Pengasas Mazhab
Mazhab Hanafi. Banyak menggunakan qias dalam sumber hokum.
iii. Pemikiran
Kemukakan kaedah penyelesaian masalah terutamanya qias
Melarang bertaqlid kepadanya jika tidak tahu asal pendapatnya
Berijtihad apabila sesuatu hukum tiada dalam al Quran, as Sunnah dan fatwa sahabat melarang umat Islam beramal dengan perkara bidaah.

KETOKOHAN
i. Pintar mengeluarkan hukum
ii. Gunakan akal untuk membuat kesimpulan
iii. Menyelesaikan masalah dengan memberi fatwa
iv. Berdikari dan tidak tamak

Al-Imam Malik Rahimahullah

RIWAYAT HIDUP
i. Imam Malik Rahimahullah atau nama sebenar beliau Malik bin Anas bin Malik Amir Al-Harith
ii. Dilahirkan di Kota Madinah pada 93 Hijrah bersamaan dengan tahun 713 Masihi, iaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik daripada kerajaan Bani Umaiyah.
iii. Beliau berasal dari keturunan Arab yang terhormat dan dimuliakan oleh masyarakat kerana datuknya Amir bin Al- Harith banyak berkorban bersama Nabi Muhammad s.a.w. dalam menegakkan agama Islam.
iv. Kehidupan keluarganya yang susah tidak memadamkan cita-citanya untuk menjadi orang yang berilmu
v. Berkat usahanya yang gigih dan bersungguh-sungguh, akhirnya beliau muncul sebagai seorang ulama hartawan, dermawan, dan berjaya memegang jawatan Mufti Besar diMadinah.
vi. Beliau pernah menjadi guru seawal usia 17 tahun dan dapat mengajar dengan baik walaupun masih muda.
vii. Majlis pengajian beliau dilakukan di Masjid Nabawi. Beliau yang juga dikenali sebagai pengasas Mazhab Maliki telah meninggal dunia pada 10Rabiulawal179 Hijrah bersamaan 798 Masihi ketika berusia 86 tahun dengan meninggalkan tiga orang putera dan seorang puteri.
viii. Mazhab Maliki berkembang di beberapa tempat di dunia seperti Maghribi, Algeria, Libya, Iraq dan Palestin.

SIFAT PERIBADI
i. Hormati ibu bapa, orang dewasa dan guru
ii. Sopan santun, suka menziarahi orang sakit dan mengiringi jenazah ke kubur
iii. Pendiam, hanya bercakap perkara berfaedah sahaja
iv. Berpakaian bersih, kemas dan memakai bauan yang harum
v. Pemurah, dermawan, suka memberi pertolongan
vi. Suka bergaul dengan semua lapisan masyarakat

PENDIDIKAN
i. Hafaz seluruh al Quran sebelum baligh
ii. Pelajari hadis, menjadi tokoh hadis dan ahli hukum terkenal
iii. Dalami ilmu pengajian fiqh dengan mengkaji pendapat ulama berlainan aliran
iv. Tinggal dengan gurunya beberapa tahun mempelajari ilmu agama

KETOKOHAN DAN PENDIRIAN
i. Diiktiraf sebagai ulama ketika 17 tahun
ii. Majlis ilmunya mendapat sambutan menggalakkan
iii. Menentang bidaah dan taqlid dengan pegangan al Quran dan as Sunnah
iv. Sedia mengaku tidak tahu jika tidak yakin dalam berfatwa
v. Menolak jawatan ketua hakim kerana tidak sesuai dengan dirinya

SUMBANGAN
i. Penulisan Kitan al Muwatta’. Sumber rujukan bidang hadis dan fiqh
ii. Pengasas Mazhab Maliki terkenal sebagai mazhab aliran hadis, pegangannya banyak dengan al Quran dan hadis
iii. Murid As-syafie


Al Imam as Syafie Rahimahullah

RIWAYAT HIDUP
i. Muhammad b Idris b Usman al Abbas b Usman Syafi’ b as Saib
ii. Beliau digelar "As-Syafie" sempena nama datuknya, Syafie bin Saib.
iii. Keturunan Quraisy, berhubungan dengan Rasulullah, ibu bapa berasal dari Mekah
iv. Lahir: Ghazah, Palestin, 150H, bapanya sudah meninggal dunia
v. Digelar as Syafie sempena nama moyangnya
vi. Meninggal dunia: 204H, Mesir, 54 tahun Masihi ketika berusia 54 tahun
vii. Imam as-Syafie adalah seorang imam mazhab yang empat, iaitu pengasas "MazhabSyafie".

SIFAT PERIBADI
i. Imam as-Syafie seorang yang berpandangan jauh, berhati mulia dan bercita-cita tinggi.
ii. Beliau berusaha dengan gigih dalam menuntut ilmu pengetahuan.
iii. Beliau bersikap sederhana dalam semua segi, sama ada dalam tingkah laku, berpakaian atau cara makan.
iv. Beliau juga merupakan seorang yang bijak berbicara hinggakan dirinya terlepas daripada hukuman pancung.
v. Beliau sangat menghormati dan memuliakan para guru yang mengajarnya.
vi. Beliau sangat cinta kepada ilmu pengetahuan. Usia remajanya dihabiskan dengan menuntut ilmu pengetahuan yang memberi manfaat.
vii. Imam as-Syafie mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dalam berbagai-bagai bidang.
viii. Imam as-Syafie seorang hartawan yang sangat pemurah. Beliau sentiasa menolong orang yang memerlukan bantuan.

PENDIDIKAN
i. Imam as-Syafie rahimahullah mempunyai ketajaman akal fikiran yang luar biasa sejak kanak-kanak lagi. Ketika berusia sembilan tahun,beliau hafazAl-Quran.
ii. Diwaktu berumur dua belas tahun, beliau telah dapat menghafaz kitab Al-Muattok, karangan Imam Malik dan seterusnya berguru dengan Imam Malik ketika berusia dua puluh tahun.
iii. Imam as-Syafie belajar dan mendalami bahasa dan kesusasteraan Arab sehingga mahir dalam bidang penulisan.
iv. Beliau menghabiskan usia remajanya dengan menghadiri kelas-kelas pengajian agama di Masjidil Haram.
v. Imam as-Syafie bermusafir ke Makkah, Madinah, Yaman, Iraq dan negara-negara lain dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Antara ilmu-ilmu yang dipelajarinya termasuklah ilmu hadis, ilmu fikah dan Al-Quran.
vi. Imam as-Syafie sangat mengutamakan pengetahuan dan disiplin. Beliau membahagikan waktu malamnya kepada tiga bahagian:
i.1/3 malam untuk berehat.
ii.1/3 malam untuk menulis ilmu pengetahuan.
iii.1/3 malam untuk beribadat.
vii. Imam as-Syafie berusaha dengan gigih dalam menuntut ilmu. Akhirnya, beliau muncul sebagai imam besar yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan dapat memberi sumbangan yang tidak ternilai kepada umat Islam.

SUMBANGAN
i. Imam as-Syafie adalah ulama mujtahidin yang berpegang kuat pada Al-Quran, hadith, Ijmak Ulama, Qias dan Masolih Al-Mursalah.
ii. Pendapat Imam as-Syafie diterima oleh sebahagian besar orang-orang Islam kerana segala fatwanya sesuai dengan suasana, masyarakat dan adat resam sesuatu kaum. Antara kitab-kitab karangannya yang termashyur termasuklah bidang dalam usulfikah; kitab yang membicarakan dengan jelas tentang cara mengambil hokum daripada Al-Quran dan hadis.Kitab-kitab tersebut ialah:
a.Abtal Al-Istihsan.
b.Ahkam Al-Quran.
c.Ar-Risalah.
d.Dalam bidang fikah; kitab yang membicarakan hukum-hukum fikah. Kitab
tersebut ialah;
i.Al-MukhtasaAl-Kabir.
ii.Al-Mukhtasar as-Saghir.
iii.Al-Farid.
iv.Al-Umm.
e.Dalam bidang hadis;
beliau telah menyusun sebuah kitab menjelaskan tentang perselisihan hadis- hadis nabi. Kitab-kitab tersebut ialah;
i.Al-Masnad.
ii.Al-Amali.
iii.Ikhtilaf Al-Hadis.
f.Selain itu, beliau juga telah menghasilkan berbagai-bagai jenis kitab dalam bidang ilmu tafsir, akhlak, ilmu falak, ilmu kedoktoran dan lain-lain yang member sumbangan yang besar kepada ahli fikir Islam.
g.Mazhab as-Syafie berkembang dengan pesat di Afrika Utara, Mesir, Indo China, Sri Lanka, Armenia,
Kurdistan dan di Kepulauan Melayu, Indonesia, Singapura dan Malaysia.

Al Imam Ahmad Bin Hanbal Rahiahullah

RIWAYAT HIDUP
iii. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal
iv. Lahir: Baghdad, Iraq, 164H, zaman Khalifah Abbasiah
v. Panggilan: Hanbal untuk menghormati keturunannya
vi. Meninggal dunia: 241H, Baghdad, 77 tahun

SIFAT PERIBADI
i. Suka berpakaian putih bersih dan kemas
ii. Peribadi mulia, rendah diri, pendiam, kuat memelihara maruah dan agama
iii. Suka bergaul dengan faqir miskin, berani dan tegas pendirian membela kebenaran
iv. Bertaqwa, kuat beribadah, khatam al Quran tujuh malam sekali, solat sunat 300 rakaat sehari
v. Zuhud, wara’, pemurah, berhemah tinggi

PENDIDIKAN
i. Membawa dakwat dan kertas ke mana sahaja
ii. Telah hafaz al Quran dan hadis sejak kecil
iii. Pendidikan awal di pusat ilmu Baghdad sehingga menjadi ulama terkemuka
iv. Terpaksa bekerja menampung pengajiannya

SUMBANGAN
i. Hadis
Menyusun hadis dengan tersusun dan rapi dan teliti
ii. Pengasas Mazhab
Digelar ahli Sunnah kerana mengutamakan al Quran dan as Sunnah. Larang bertaqlid dalam agama
iii. Penulisan
Tafsir al Quranal Musnad Kitab an Nasikh wa al MansukhKitab Taati ar RasulKitab al Ilalal Manasik al Kabir al Manasik as Shaghir
iv. Murid al Imam Ahmad al Imam al Bukharial Imam Muslimal Imam Abu Dawud.

Imam Al-Bukhari Rahimahullah

RIWAYAT HIDUP
v. Nama beliau yang sebenarnya ialah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al- Mughirah.
vi. Beliau dilahirkan pada hari Jumaat 13 Syawal tahun 194 Hijrah bersamaan dengan tahun 810 Masihi di Bukhara.
vii. Gelaran “Al- Bukhari” adalah mengambil sempena tempat kelahirannya.
viii. Imam Al- Bukhari terkena penyakit mata dan menjadi buta sewaktu kecilnya. Berkat doa ibu bapanya, akhirnya beliau dapat melihat.
ix. Imam Al- Bukhari adalah seorang ulama yang terkenal dalam ilmu hadis.
x. Beliau mula menghafaz hadis ketika berusia sepuluh tahun dan mengerjakan haji ketika berusia 16.
xi. Berliau berasal dari keturunan orang alim. Bapanya berasal dari keturunan orang alim. Bapanya seorang yang alim, warak, soleh, dan pernah menutut ilmu dengan Imam Malik.

SIFAT PERIBADI
i. Imam Al- Bukhari berusaha dengan bersungguh- sungguh menimba ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
ii. Beliau sangat teliti dan berhati- hati dalam melakukan sesuatu perkara.
iii. Beliau dianugerahkan daya ingatan yang kuat dan telah hafaz Al- Quran sejak kecil dan dapat menulis sebuah kitab ketika berusia 18 tahun .
iv. Beliau sangat menghormati ilmu yang dipelajarinya terutama ilmu hadis

PENDIDIKAN
i. Imam Al- Bukhari mula mempelajari ilmu hadis ketika berusia 11 tahun.
ii. Ketika berusia 16 tahun, beliau mengunjungi Kota Mekah dan Madinah dengan tujuan menutut ilmu. Selama 6 tahun beliau mengikuti pengajian hadis daripada ulama- ulama di sana .
iii. Beliau kemudiannya, mengunjungi Basrah, Mesir, Hijaz, Kufah,dan Baghdad untuk mempelajari dan mengumpul hadis-hadis Nabi.
iv. Berkat kesungguhan, usaha gigih, dan mempunyai daya ingatan yang kuat, Imam Al-Bukhari telah hafaz segala hadis yang diperoleh daripada 1000 orang ahli hadis. Mengikut satu riwayat, beliau telah hafaz 600000 buah hadis beserta sanad-sanadnya.

SUMBANGAN
i. Kitab Sahih Al- Bukhari mempunyai 7 275 buah hadis yang telah ditapis daripada 600 000 buah hadis. Hadis-hadis tersebut disusun mengikut bab- bab fikah, iaitu ibadat, muamalaf, dan jenayah.
ii. Terdapat sebuah kitab lagi yang telah dihasilkan oleh Imam Al-Bukhari iaitu Turkish Al- Kabir, yang terdiri daripada hadis hadis yang tidak terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari.
iii. Selain itu terdapat beberapa kitab hadis seperti Tarikh- Soghir, Tarikh Al- Ausat, Rafsir Al-kabir dan banyak lagi digunakan oleh ulama- ulama hadis yang terkenal seperti Ibnu Hajar, Al- Asqalani, Al- Qasatalani, dan lain lain lagi.

Imam Al-Ghazali Rahimahullah

RIWAYAT HIDUP
i. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i
ii. Imam al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan dengan tahun 1058 Masihi di bandat Thus, Khurasan (Iran). Beliau berkunyah AbuHamid kerana salah seorang anaknya bernama Hamid.
iii. Cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan soleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli fikir, ahli falsafah Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia.
iv. Beliau pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad.
v. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 4 Jamadil Akhir tahun 505 Hijrah bersamaan dengan tahun 1111 Masihi di Thus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya.

SIFAT PERIBADI
i. Imam al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujah. Beliau digelar Hujjatul Islam kerana kemampuannya tersebut.
ii. Imam al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. Beliau juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir dan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan.
iii. Beliau terkenal sebagai ahli falsafah Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropah melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi.
iv. Sejak kecil lagi berliau telah dididik dengan akhlak yang mulia. Hal ini menyebabkan beliau benci kepada sifat riak, megah, sombong, takabur, dan sifat-sifat tercela yang lain.
v. Beliau mempunyai keahlian dalam pelbagai bidang ilmu terutamanya fiqh dan siyasah syariah. Oleh kerana itu, beliau disebut sebagai seorang faqih.

PENDIDIKAN
i. Pada tingkat dasar, beliau mendapat pendidikan secara percuma dari beberapa orang guru kerana kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan beliau menguasai Bahasa Arab dan Parsi dengan fasih.
ii. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, beliau mula mempelajari ilmu usuluddin, ilmu mantiq, usul fiqh, falsafah, dan mempelajari segala pendapat keeempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut.
iii. Selepas itu, beliau melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad ar-Razkani dalam bidang ilmu fiqh, Abu Nasr al-Ismail di Jarajan, dan Imam Harmaim di Naisabur.
iv. Oleh sebab Imam al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu, beliau telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizhamiah (sebuah universiti yang didirikan oleh perdana menteri) di Baghdad pada tahun 484 Hijrah. Kemudian beliau dilantik pula sebagai Naib Kanselor di sana.
v. Beliau telah mengembara ke beberapa tempat seperti Mekkah, Madinah, Mesir dan Jerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuannya yang ada. Dalam pengembaraan, beliau menulis kitab Ihya Ulumuddinang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah.

SUMBANGAN
i. Mendokong fahaman Al-asya'irah
ii. Pelopor golongan sufi .
iii. Menghasilkan karya pelbagai ilmu
iv. Menolak fahaman ahli falsafah dalam ilmu kalam
v. Menjadi tenaga pengajar kanan Amir Nizammiah
vi. Penasihat agung PM Nizam Al-Mulk

RUMUSAN

Melalui kerja kursus Pendidikan Agama Islam ini, saya telah banyak mempelajari tentang tokoh-tokoh Islam sepanjang masa kajian ini dijalankan. Saya ____________________ telah mendapat banyak bantuan daripada pelbagai pihak untuk melaksanakan kerja kursus Pendidikan Agama islam ini.

Selain itu, melalui kajian ini saya lebih mengenali tokoh-tokoh yang saya kaji seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafie, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, dan Imam Al-Ghazali melalui riwayat hidup mereka.
Bukan itu sahaja, saya dapat mengetahui pendidikan tokoh-tokoh Islam yang telah saya kaji dan barulah saya sedar bahawasanya bukan mudah untuk manusia pada zaman dahulu untuk mempelajari sesuatu ilmu.
Di samping itu, saya juga dapat mengetahui sifat peribadi, ketokohan serta pendirian mereka sebagai insan yang menggemari ilmu. Oleh itu, secara tidak langsung saya akan mempraktiskan segala sifat positif mereka.

Akhir sekali, saya juga lebih menghayati sumbangan mereka terhadap dunia Islam daripada dulu hingga kini dan selamanya melalui pemikiran, mazhab dan penulisan.

#Titik peluh sendiri :)#
avatar

Hai , Assalamualaikum :) Terima kasih atas post yang anda telah berikan . Ia sangat sangat membantu saya :) terima kasih sekali lagi :')

delete 13 January 2013 at 23:32
avatar
Amir Khalis person

waalaikummussalam :) sama-sama :)

delete 25 January 2013 at 16:00
avatar
Anonymous

Assalam,thaks la sbb ad maklmat ni....senang skit kje aq,thanks BRO!

delete 13 February 2013 at 11:51
avatar
Amir Khalis person

Waalaikummussalam, welcome :)

delete 14 February 2013 at 01:29
avatar
Anonymous

Assalamualaikum.. minta izin copy ya ??

delete 2 March 2013 at 23:44
avatar
Anonymous

Temkiuu ., ianya amat lah membantu saya ! :-)

delete 22 March 2013 at 18:26
avatar
Amir Khalis person

waalaikummussalam silakan :)

delete 23 March 2013 at 13:12
avatar
Anonymous
avatar
Anonymous

Assalamualaikum. Mohon copy ye?. Jazakallahu khaiyr.!

delete 23 March 2013 at 21:58
avatar
Amir Khalis person

waalaikummussalam, silakan :)

delete 24 March 2013 at 00:55
avatar
Anonymous

Assalamualaikum. Post ni sangat membantu saya menyiapkan assignment. Mohon copy ya? Syukran :)

delete 24 March 2013 at 17:51
avatar

terima kasih kepada saudara Amir,post ini amat membantu saya untuk menyiapkan folia..mohon copy ya?..terima kasih =)

delete 25 March 2013 at 23:06
avatar

terima kasih kepada saudara Amir,post ini amat membantu saya untuk menyiapkan folia..mohon copy ya?..terima kasih =)

delete 25 March 2013 at 23:08
avatar
Anonymous

assalamualaikum...bang...minx izin copy bleh x....

delete 27 March 2013 at 21:47
avatar
Anonymous

thanx a lot kerana teks ini lah saya dapat menyiapkan folio saya dengan masa 30 minit sahaja.....thanx bruhhh........

delete 28 March 2013 at 12:33
avatar

assalamualaikum saudara , minta copy ya , JAZAKALLAH... :D

delete 28 March 2013 at 16:09
avatar
Anonymous

assalamualaikum, mohon copy sedikit maklumat ?boleh x?

delete 28 March 2013 at 17:49
avatar
Anonymous

mohon kebenaran dato/datin , tan sri/pn. sri , tuan/puan , encik/cik , abang/kakak , adik utk salin

delete 28 March 2013 at 20:24
avatar
Anonymous

Assalamualikum..saya mohon untuk copy maklumat sedikit.

delete 28 March 2013 at 21:45
avatar
Anonymous

asalamualaikom..saya kamal..saya mintak izin untuk menyalin yaa.. =D

delete 28 March 2013 at 22:14
avatar
Anonymous

mintak izin copy

delete 29 March 2013 at 11:55
avatar
Anonymous

TERIMA KASIH ; )

delete 29 March 2013 at 12:05
avatar
Anonymous

Assalamualaikum..p0st ini telah membantu sya untuk menyiapkan assgmnt..TERIMA KASIH..

delete 29 March 2013 at 21:19
avatar

terima kasih..... n__n

delete 3 April 2013 at 20:29
avatar
Anonymous

naseb baek ade bnde nie...kalo x, mmg susa la nk wat kejew... thanx

delete 13 April 2013 at 11:29
This comment has been removed by the author.
This comment has been removed by the author.
avatar
Eykah

Thanks yah.. baik na jwak hati sidak nok polah tok.. hehe.. peace!

delete 29 April 2013 at 18:07
avatar
Anonymous

Nak copy ;) Please

delete 31 May 2013 at 17:04
avatar
Anonymous

Assalamualaikum,mintak copy ye..tapi tatabahasa kena betulkan sikit.. lepas antara takde kata ganda .....tq

delete 31 May 2013 at 18:39
avatar
Anonymous

thanks bnyk2 bg mklumat niii,,,

delete 6 June 2013 at 04:11
avatar
Anonymous

assalamualaikum terima kasih kasi maklumat pentig nie

delete 9 June 2013 at 13:20
avatar
Anonymous

terima ksih krna menolong kami dlm menyiapkn hw.. sye mnx izin utk share dgn kwn sye ye???

delete 19 June 2013 at 12:30
avatar

assalam. terima kasih banyak-banyak. last minute pon folio boleh siap. hehe

delete 30 June 2013 at 16:17
avatar

Trima kasih sebab bagi tiru dan sunber rujukan

delete 12 July 2013 at 17:19
avatar
Anonymous

minta izin copy ye! tq :)

delete 3 August 2013 at 06:22
avatar
Anonymous

assalamualaikum . minta izin nak copy beberapa isi yaa :D thanks for doing this . it really helps me to siapkan folio PI :D

delete 13 August 2013 at 09:16
avatar
amani aulia

mohon copy ya...trima kasih bntu sy siapkn folio sye...

delete 23 January 2014 at 16:09
avatar
Anonymous

asalam, terima kasih nk mintak copy untuk lengkap kan folio saya...

delete 3 February 2014 at 10:54
avatar
Anonymous

thank. sbb ni mmbntu siapkn assignmnt ;3

delete 3 February 2014 at 15:56
avatar
Amir Khalis person

waalaikummussalam silakan :)

delete 9 February 2014 at 03:37
avatar

izinkan saya copy ye bang

delete 18 February 2014 at 23:43
avatar
Anonymous

assalamualaikum , izinkan saya copy ya bang .. tq:3

delete 22 February 2014 at 18:52
avatar
Anonymous

boleh x tlg buatkan folio sains tingkatan empat tetang alkohol

delete 12 March 2014 at 21:02
avatar
Amir Khalis person

maaf tiada folio itu dalam simpanan saya

delete 12 March 2014 at 23:41
avatar
Anonymous

Thanks . . . * CopY * :))

delete 14 March 2014 at 17:32
avatar

folio ni amat membantu saya :) terima kasih :)

delete 17 July 2014 at 17:19
avatar
Anonymous

Assalamialaikum,Saya ingin mengucapkan terima kasih yer... Semoga Allah s.w.t membalas jasa baik abang...

delete 11 August 2014 at 21:30
avatar
Anonymous

As Salam. Mohon share yer. Terima kasih

delete 21 August 2014 at 00:55
avatar
Anonymous

as salam. blh tlg buatkan mukaddimah dgn penutup utk folio ibadah haji dan umrah tak? sy pening xtahu nk buat mcm mana. please :)

delete 12 September 2014 at 22:27
avatar
Anonymous

assalamualaikum, terima kasih. sangat membantu :D

delete 5 December 2014 at 16:42
avatar
Anonymous

terima kasih..boleh tak kalau nak copy..sangat sangat membantu..mmg ade 5 orang tokoh ke?

delete 6 February 2015 at 23:55
avatar
Anonymous

Assalamualaikum bang , thank you very much atas maklumat di atas . Takde blog ni , tak siap la folio saya . Terima kasih sekali lagi .

delete 14 February 2015 at 08:24
avatar
Anonymous

Hai , Assalamualaikum :) . Saya Nurul Iffah mohon untuk copy maklumat ini sedikit :) . Terima kasih atas post yang anda telah berikan . Ia sangat sangat membantu saya untuk siapkan folio PI :) . Terima Kasih sekali lagi :')

delete 7 March 2015 at 22:33
avatar
Anonymous

Assalamualaikum saya mohon untuk copy maklumat tentang imam as-syafie ...terima kasih atas infoyang diberikan :D

delete 15 March 2015 at 21:45
avatar
Anonymous

mohon copy. terima kasih

delete 17 March 2015 at 01:06
avatar
Anonymous

Adakah maklumat ini sama dengan maklumat yang terdapat dalam buku teks tingkatan 4

delete 21 March 2015 at 08:58
avatar
Anonymous

Mhon copy !Thanks !

delete 10 May 2015 at 18:03
avatar
Anonymous

assalamualaikum...saya mohon copy boleh?

delete 11 June 2015 at 11:10
avatar

terima kasih bnyk2... maklumat ini sngt membantu ..

delete 30 September 2015 at 21:07
avatar
Anonymous

Assalamualaikum , saya nak mintak izin pinjam rumusan boleh ?

delete 7 February 2016 at 21:58
avatar

mohon kebenaran utk copy :)

delete 13 February 2016 at 01:47
avatar

thanks Amir Khalis , saya nak salin wep ni ok ?
trimas

delete 1 April 2016 at 15:33
avatar

Terima kasih...awak memudahkan kerja saya

delete 2 September 2016 at 08:39
avatar

Terima kasih...awak memudahkan kerja saya

delete 2 September 2016 at 08:40
avatar

mohon kebenaran untuk copy

delete 13 November 2016 at 22:51
avatar
Anonymous

minta izin copy boleh untuk folio ? :)

delete 6 June 2017 at 19:51
avatar

minta izin copy ya (y). terima kasih :)

delete 28 June 2017 at 14:11
avatar
Anonymous

hmm..walaopon x rase mmbntu lngsng..tnhx sbb dpt abeskkn mase aq tngk smph ni...
n one more thing ko punye x smat cam aq pnye...
mat yi ye
#shrmzb
#deep_from_my_heart

delete 22 July 2017 at 14:48sentiment_satisfied Emoticon